Huisregels2018-12-12T21:04:37+01:00

De huisregels van het Winterparadijs

HUISREGELS WINTERPARADIJS UDENHOUT (WPU)

 • Het betreden van het terrein van WPU en de ijsbaan is geheel op eigen risico.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel ontstaan op of rond de ijsbaan of op het terrein van WPU.
 • De ijsbaan mag alleen betreden worden op vertoon van een geldig toegangsbewijs en met ondergebonden schaatsen.
 • Schaatshuur is voor eigen rekening en risico. Het is toegestaan eigen schaatsen te gebruiken. Niet toegestaan zijn noren, klapschaatsen, (ijs)hockeysticks, sleden, stoelen en andere hulpmiddelen.
 • Een dagkaart is persoonsgebonden. De 10-rittenkaart is overdraagbaar, met dien verstande dat per persoon een afzonderlijke rit wordt afgestempeld.
 • Het bezit van een geldig entreebewijs geeft niet automatisch recht tot toegang tot de ijsbaan; bij drukte kan de toegang (tijdelijk) geweigerd worden.
 • Alle schaatsers en/of publiek van het winterparadijs dienen de aanwijzingen van de organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) te allen tijde op te volgen.
 • De organisatie, de aanwezige vrijwilligers, het horecapersoneel en/of beveiligingsmedewerker(s) hebben te allen tijde het recht om een ieder die zich niet volgens de geldende regels gedraagt, de toegang te weigeren c.q. van het terrein van WPU te verwijderen.
 • Het is niet de bedoeling dat zelf meegebracht eten en drinken genuttigd wordt op het terrein van WPU.
 • Het is niet toegestaan om de ijsbaan te gebruiken voor het hardrijden op de schaats of het anderszins in gevaar brengen van overige schaatsers.
 • Schade aan eigendommen van Stichting Winterparadijs Udenhout, zoals reclameborden, schaatsen, tent, decoratie etc., zal te allen tijde worden verhaald op de veroorzaker.
 • Het dragen van handschoenen tijdens het schaatsen is verplicht.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan personen jonger dan 18 jaar. Het horecapersoneel is bevoegd om bij twijfel om een geldig legitimatiebewijs te vragen.
 • De organisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen.
 • Het is verboden om vuurwerk, drugs, (vuur)wapens en/of scherpe voorwerpen mee te nemen op de ijsbaan of in bezit te hebben op het terrein van WPU.
 • Het is verboden om te roken in de hal waar de ijsbaan ligt. Dit betekent dat er niet gerookt mag worden in de Stube, op de ijsbaan en in alle ruimtes daaromheen die zich in de hal bevinden.
 • Het is verboden om met ijsballen of sneeuwballen te gooien.
 • Wanneer de ijsbaan door onvoorziene omstandigheden niet geopend kan worden, vindt er geen restitutie plaats van betaalde kaarten.
 • De totale aansprakelijkheid van WPU, uit welke hoofde dan ook, is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van WPU uitkeert in het betreffende geval.

De organisatie behoudt zich het recht om, indien de situatie erom vraagt, anders te besluiten dan in deze huisregels is weergegeven.

 Veel schaatsplezier namens de organisatie!